Sivil Toplum Aracı kapsamında Ağlar ve Platformlar ve Mikro Hibe Dağıtım Mekanizması başvuruları

1 Temmuz 2013 tarihine uzatıldı!

Detaylı Bilgi

kapat

Tanışın

Sivil Düşün AB Programı

Sivil Düşün, aktivistlerin, sivil toplum örgütleri, ağlar ve platformlarının ihtiyaçlarına cevap vermek üzere tasarladığımız yenilikçi, esnek ve katılımcı bir Avrupa Birliği Programıdır.

 

2010-11 tarihleri arasında, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, güçlü bir demokratik toplumun olmazsa olmaz bir parçası olan Türkiye’deki sivil toplum örgütlerinin ihtiyaçlarını ortaya çıkarmaya yönelik geniş kapsamlı bir çalışma düzenledi. 11 ilde 730 sivil toplum temsilcisiyle yapılan danışma toplantıları sonucunda, sivil hareketlerin hayata geçirilmesi ve daha etkin sonuçlar elde edilmesi için sivil toplumun nasıl bir desteğe ihtiyaç duyduğu belirlendi.

 

Bu çalışmanın sonucunda, bir çok sivil toplum örgütü, çalışmalarını geliştirmek veya etkilerini yaygınlaştırmak için kapasitelerinin yeterli düzeyde olmadığını, sivil topluma sunulan çoğu destek aracının ağır bürokratik uygulama gerektirdiğini veya birlikte çalışabilecekleri diğer aktivistler ve sivil toplum örgütleri ile bir araya gelme imkanı bulamadıklarını dile getirdi. Bununla beraber, esnek bir destek mekanizmasının sivil çalışmaların daha etkin kılınmasında kritik role sahip olabileceği de ifade edildi.

 

Avrupa Birliği, Sivil Toplum hareketlerinin, Türkiye’nin üyelik sürecinde önemli bir role ve güçlü bir etkiye sahip olduğuna inanıyor. Toplumların birbirine entegrasyonunu gerektiren bu süreçte, toplumların ortak demokratik anlayış ve değerlerde buluşturulması hedefleniyor. Bu hedefe ulaşmanın yoluysa, güçlü ve yaygın bir sivil toplumu etkin kılmaktan geçiyor.

 

Bu gerçeklerden yola çıkarak Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, sivil toplumu ihtiyaçları doğrultusunda desteklemek üzere, 2012 ile 2016 yılları arasında hayata geçireceği Sivil Düşün Programını tasarladı.

Kimler Katılabilir?

Sivil Düşün, bir çok farklı alanda, bir çok farklı hedef için çalışan sivil toplum örgütleri, aktivistler ve bunları bir araya getiren sivil ağları, hem hibe aracılığıyla hem de program süresince tanıtım ve teknik uzmanlık ile destekleyecek.

 

Siz de daha sağlam ve etkin bir demokratik toplum yaratılması için hedeflediğiniz ve uyguladığınız çalışmalarınızda ortaya çıkan ihtiyaçlarınız için Sivil Düşün desteklerinden yararlanabilirsiniz.

 

Katılımcı, çoğulcu, insan haklarına duyarlı, kar amacı gütmeyen, ortak bir amaç için harekete geçen, örgütlenen ve örgütlenmeyi destekleyen tüm bireyler ve sivil toplum örgütleri, Sivil Düşün Programından faydalanabilir.

Aktivistler

 • Toplumsal hayata katılımcı, gönüllü çalışmalar yürüten;
 • Toplumu doğrudan etkileyen kararlar ve bunların hayata geçirilme süreçlerine aktif olarak katılan;
 • Toplumu ilgilendiren her tür kararın sağlam temellere dayandırılarak alınması için gerekli beceri, bilgi ve anlayışı geliştiren;
 • Kamu politikaları, uygulamaları ve mevcut sistemleri, eşitlik, katılımcılık, çeşitlilik, şeffaflık ve sosyal adalet ilkelerine karşı sorgulayan kişiler

Sivil Toplum Örgütleri

 • Hükümet dışı, kar amacı gütmeyen dernek, vakıf, platform ve ağ statüsüyle çalışan,
 • Çoğulculuk, insan haklarına saygı, hukukun üstünlüğü, karar alma süreçlerine katılım ve değişim için çalışan veya hareket eden,
 • Ortak çıkarların savunulması için vatandaşları birlikte hareket etmeye teşvik eden,
 • Açık, dinamik  ve demokratik bir toplumun oluşmasına katkı sağlayan
 • Spor kulüplerine katılımdan, çevre koruma faaliyetlerine, yereldeki sivil girişimlerden, eğitim konularında gönüllü çalışmalara kadar bir çok farklı alanda faaliyet gösteren örgütler

Sivil Toplum Platformları ve Ağları

Ortak bir hedef veya farklı alanlarda çalışan aktivistleri ve örgütleri bir araya getiren ağlar, çatı kuruluşlar ve platformlar.

Biz Kimiz?

Sivil Düşün Programı, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından yürütülüyor. Programın uygulama sürecindeyse, araştırma, iletişim ve hibe yönetiminden sorumlu olacak bir Teknik Destek ekibi bulunuyor.

Teknik Destek Ekibi

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu

woman_avatar

Domenica Bumma

Sektör Yöneticisi

e-posta gönderin

woman_avatar

Lise Pate-Yılmazer

Sektör Yöneticisi

e-posta gönderin

woman_avatar

Nalan Özdemir

Sektör Yöneticisi

e-posta gönderin

woman_avatar

Eser Canalıoğlu

Sektör Yöneticisi

e-posta gönderin

Yardım Merkezi

Bize e-posta ve telefon yoluyla ulaşabileceğiniz gibi, görüş ve önerilerinizi bize buradan ulaştırabilirsiniz. 

Büyük/küçük harflere dikkat ederek yazınız!

Please wait...

Bize Sorun

[email protected]

Tel: 0090 312 428 05 61 – 62

Fax: 0090 312 428 05 63

kapat

Katılın

Sivil Düşün AB Programına Neden Katılmalısınız?

Verilecek hibe ve desteklerin yanısıra Sivil Düşün AB Programı sivil toplum örgütleri, platformları ve aktivistleri ortak bir platformda buluşturuyor.

Sivil Düşün AB Programı aracılığıyla;

 • Diğer sivil toplum aktörleriyle bir araya gelip etkin bir paylaşım, fikir alışverişi ve ortak çalışmalar yapabileceğiniz etkinliklere katılabilir,
 • Daha güçlü bir üst örgütlenme, daha etkin kampanyalar ve ortak savunuculuk çalışmaları yürütmek için farklı alanlardaki sivil örgütler ve aktivistlerle bir araya gelebilir,
 • Ağların ve üst yapılanmaların güçlendirilmesi, farklı ağlar arasında etkileşim başlatılması ve tematik ağların bileşenlerinin güçlendirmesine yönelik çalışmalar yürütebilir,
 • Hem Türkiye hem de Avrupa Birliği üye ülkelerindeki sivil toplum ile bir araya gelecek ekinliklere katılabilir,
 • Sivil Düşün bültenleri, yayınları ve web temelli iletişim araçlarında çalışmalarınızı duyurarak, sivil toplum arasında etkin bilgi alışverişine destek olabilirsiniz.

 

Ortak hedefler doğrultusunda bir araya gelmek, birlikte çalışmak ve birlikte üretmek için siz de Sivil Düşün AB Programı ağına katılın.

Beni Haberdar Et

Sivil Düşün Programını takip etmek, hibe çağrılarından haberdar olmak, etkinlik ve diğer duyuruları almak için, Sivil Düşün Beni Haberdar Et Servisine katılın:

Please wait...

Sivil Toplum Ağları ve Platformları Veritabanına Katılın

Sivil Düşün AB Programı,  Sivil Toplum Platform ve Ağları ile ilgili bilgileri bir veritabanında toplayarak Türkiye’de eksikliği duyulan bir paylaşım ortamı yaratmayı amaçlıyor. Bu şekilde siz de kendi platform ve ağınızı tanıtırken, diğer pltaform ve ağlarla ilgili temel bilgilere kavuşmuş olacaksınız.

kapat

Destek Alın

Sizi Nasıl Destekliyoruz?

Sivil Düşün Programını aktivistlerin, sivil toplum örgütlerinin ve bunları bir araya getiren platform, çatı örgüt ve ağlarının destek ihtiyaçlarına esnek, yapıcı ve yenilikçi bir yaklaşımla yanıt vermek üzere tasarladık.

 

Türkiye ve Avrupa Birliği üye ülkelerinde sivil toplumun kapasite güçlendirmesine, ortak projeler yürütmesine veya birbirlerinin deneyimlerinden faydalanmasına yönelik bir çok destek programı bulunuyor. Bu destek programlarının hem sayısı hem de yapıları, Avrupa Birliği’nin, daha güçlü ve daha faal bir sivil toplumla, geleceğin Avrupa’sını daha demokratik ve daha uyumlu kılma yolunda politikasını ve istikrarını gösteriyor.

 

Bu strateji ve istikrarın bir ürünü olan Sivil Düşün Programını hayata geçireceğimiz dört yıl süreyle, sivil toplum aktörleriyle yakın çalışarak ve ayrılan bütçeler doğrultusunda başvuru yapılan ihtiyaçlara kimi araçlarla doğrudan, kimi araçlarla da belirlenen sivil ağlar üzerinden cevap vermeyi hedefliyoruz.

 

Bu destekleri dört ana grupta topladık:

 • Aktif Bireyler için esnek fonlar
 • Sivil toplum örgütleri için küçük hibeler
 • Sivil toplum Ağları ve Platformları için Çerçeve Ortaklık Anlaşmaları
 • Bilgi, iletişim ve farkındalığın artmasını destekleyecek faaliyetler

Sivil Düşün Aktivist Programı

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Türkiye’deki aktif bireylerin, sivil toplum örgütlerinin ve platformların desteklenmesi amacıyla 2012 yılı sonlarında Sivil Düşün AB Programını başlattı.

 

Dört yıl sürecek bu program bünyesinde hayata geçireceğimiz farklı destek mekanizmaları aracılığıyla, kapasite güçlendirme çalışmalarında aktif bireyler ve sivil toplum örgütlerine destek olmayı hedefliyoruz. Bu destek mekanizmaları, geçtiğimiz yıllarda Türkiye çapında birçok sivil toplum örgütü temsilciyle gerçekleştirilen danışma sürecinde sizlerin aktardığı bilgiler doğrultusunda tasarlandı.

Sivil Düşün Aktivist Programı, aşağıda örnekleri verilen kişi ve örgütlerin, Türkiye, AB üye ülkeleri ve Avrupa Komşuluk ve Ortaklık aracının kapsadığı ülkelerde gerçekleştireceği faaliyetlerini desteklemek üzere geliştirildi:

 • Aktivistler (Toplumsal hayata katılımcı, gönüllü çalışmalar yürüten; toplumu doğrudan etkileyen kararlara ve bunların hayata geçirilme süreçlerine aktif olarak katılan; toplumu ilgilendiren her tür kararın sağlam temellere dayandırılarak alınması için gerekli bilgi, beceri ve anlayışı geliştiren; kamu politikaları, uygulamaları ve mevcut sistemleri, eşitlik, katılımcılık, çeşitlilik ve sosyal adalet ilkelerine karşı sorgulayan aktif bireyler)
 • Sivil toplum platformları ve ağları
 • Dernekler, vakıflar ve hak temelli çalışan kooperatifler.
 • Kent konseyleri
 • Sendikalar

Sivil Düşün Aktivist Programı sivil toplum örgütleri ve aktif bireylerin çalışmalarını farklı araçlarla desteklemek üzere geliştirildi. Aşağıda örnekleri sunulan faaliyetler ve ayrıca sivil toplum örgütleri ve aktif bireylerin talep edeceği diğer alanlar için destek verilir.

 • Toplantı, konferans, seminer ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve/veya katılmak
 • Atölye çalışması, çalışma ziyareti ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve/veya katılmak
 • Kapasite geliştirme, eğitim, kolaylaştırıcılık etkinlikleri, yurtiçi ve yurtdışından uzman desteği ve benzeri etkinlikler
 • Ağ oluşturma, ağ çalışmalarına katılma, işbirliği ve ortaklık girişimleri ve benzeri etkinlikler
 • Temel, haklar, İnsan hakları ve sivil toplum temalı kültürel etkinlikler düzenleme ve/veya katılma.
 • Çeviri desteği
 • Savunuculuk, lobi çalışmaları, kampanya çalışmaları ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve/veya katılmak

*Söz konusu faaliyetler örnek olarak verilmiştir ve yukarıda listelenenlerle sınırlı değildir.

 • Konaklama, seyahat, vize ve ulaşım giderleri
 • Yazılı çeviri hizmetleri
 • Simültane ve sözlü çeviri hizmetleri
 • Kiralama giderleri (etkinlik yeri, donanım ve benzeri kiralama giderleri)
 • Tasarım, basım ve dağıtım giderleri (afiş, broşür, faaliyet ve kampanya tanıtım materyalleri, ilan ve benzeri basım giderleri ile dağıtım giderleri)
 • Reklam ve tanıtım giderleri (basılı medya, radyo, sosyal medya, film prodüksiyon ve diğer)
 • Sivil toplum alanında muhtelif kapasite geliştirme çalışmalarına yönelik Sivil Düşün AB Programı uzman havuzundan faydalanma ve uzman giderlerinin karşılanması.

Başvuranların Bilmesi Gerekenler

 • Başvurular www.sivildusun.eu adresinden online olarak yapılabileceği gibi, elektronik posta ile de gönderilebilir. Internet bağlantısı veya teknik altyapısı olmayan başvuru sahipleri, başvuru formunu doldurarak posta yoluyla da gönderebilir.
 • Kar amacı güden çalışmalar, ticari faaliyetler ve burs başvuruları destek kapsamında yer almaz
 • Başvurular Sivil Düşün AB Programı Ekibi tarafından aylık olarak değerlendirilir.
 • Değerlendirme sonuçları başvuru sahiplerine telefon ve e-mail yoluyla ulaştırılacaktır.. Ayrıca, destek almaya hak kazananlar, Sivil Düşün AB Programı web sitesinde (www.sivildusun.eu) yayınlanacaktır. Sivil Düşün AB Programı Ekibi, destek alamayan başvuru sahiplerine, başvurularını teknik olarak iyileştirmeleri için geri bildirim yoluyla destek sağlar.

Destek Almış Projeler

Sivil Düşün AB Programı Aktivist Desteği’nden faydalanmış projelerin listesi için burayı tıklayın.

Aktivist Programına Başvuru

kapat

Tanıtın

Kendinizi, Kurumunuzu ve Çalışmalarınızı Tanıtın

Çalışmalarınızı, bu çalışmalarınızla toplumda gerçekleşmesine destek olduğunuz değişimi, insanların hayatına dokunuşunuzu ve bunlar gibi bir çok sivil toplum hikayenizi paylaşmak ve geniş kitlelere ulaştırmak için Sivil Düşün Programının sunduğu tanıtım ve iletişim platformlarından yararlanabilirsiniz.

 

Sivil Düşün Programı aracılığıyla çalışmalarınızı yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası platformlara taşıyarak, kolektif tercihleri etkilemeye yönelik girişimlerinizi yaygınlaştırabilirsiniz. Tanıtım çalışmalarınızla daha çok bireyin ortak seçimler ve karar süreçlerinde yer almasını sağlayabilir ve bu yolla daha açık, daha katılımcı ve dinamik bir demokrasinin gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

 

Sivil Düşün web sitesi, haber bültenleri, röportaj dergileri, etkinlikleri ve fotoğraf arşivlerini sizleri daha çok kişiye ulaştırmak, hikayenizi daha çok kişiyle paylaşmanızı sağlayacak şekilde tasarladık.

Haber ve Duyurularınızı Bizimle Paylaşın

Bu bölüme gireceğiniz bilgiler, uzman ekibimiz tarafından değerlendirilip, düzenlendikten sonra web sitesinde yayınlanacak, ve Sivil Düşün Programının diğer iletişim araçlarında yer alacaktır.

Çok Yakında

Etkinliklerinizi Bizimle Paylaşın

Sivil Düşün etkinlik takvimi, sivil toplum eylem ve etkinliklerini gösteren ortak bir takvim yaratma hedefiyle tasarlandı. Kısa giriş formunu kullanarak, siz de etkinliklerinizi daha çok kişiye duyurabilirsiniz.

Çok Yakında

Sivil Toplum Hikayeleri

Web sitemizde, başarı hikayelerinizi veya çalışmalarınızda önünüze çıkan zorluklar ve engelleri, bu engelleri aşmaya yönelik deneyimlerinizi, çalışmalarınızla değiştirdiğiniz hayatları veya bir çok benzer hikayenizi buradan paylaşabilirsiniz.

Çok Yakında

Sivil Toplum İletişim İhtiyaç Analizi Anketi

Sivil Toplum İletişim İhtiyaç Analizi Anketi’ aktif STÖ’lerin mevcut faaliyetleri, kapasiteleri, kaynakları ve iletişim altyapıları konusunda güncel bilgi toplamak üzere geliştirildi. Elde edilen veriler doğrultusunda STÖ’lere gerçekleştirecekleri iletişim ve farkındalık çalışmalarında destek olmayı amaçlıyoruz.

Çalışma sonucu ortaya çıkan sonuçlar ve belirtilen ihtiyaçlar Sivil Düşün AB Programı web sitesinde yayınlanacaktır.

Destek Alan Projeler TÜM PROJELER

Tanışın

turuncu-circle2

Katılın

yesil-circle2

Destek Alın

pembe-circle2

Tanıtın

mavi-circle2

Görüş ve Önerileriniz

Büyük/küçük harflere dikkat ederek yazınız!

Please wait...
Sivil Düşün Aktivist Programı 14 Mart 2014 tarihi itibariyle bir süreliğine durdurulmuştur.